Exodus 40:34-38

34 a Тогава облакът покри шатъра за срещане и Господнята слава изпълни скинията.

35 b Моисей не можа да влезе в шатъра за срещане, защото облакът стоеше над него и Господнята слава пълнеше скинията.

36 c А когато облакът се вдигаше от скинията, тогава израилтяните тръгваха на път, през всичките си пътувания;

37 d но ако облакът не се вдигаше, тогава не тръгваха до деня на вдигането му.

38 e Защото Господният облак беше над скинията денем, а огън беше над нея нощем пред очите на целия Израилев дом през всичките им пътувания.
Copyright information for BulProtRev