Ezekiel 14

Идолопоклонството на Израилевите старейшини

1 a  Тогава при мене дойдоха и някои от Израилевите старейшини и седнаха пред мен.

2 И  Господнето слово дойде към мен и каза:

3 b  Сине човешки, тези мъже прегърнаха идолите си в сърцата си и сложиха беззаконието си като препънка пред лицето си; бива ли те да се допитват до Мене?

4 Затова им кажи: Така казва Господ  Йехова : На всеки от Израилевия дом, който прегърне идолите си в сърцето си и сложи беззаконието си като препънка пред лицето си, и дойде при пророка, Аз,  Господ , ще му отговоря, както подобава според многото му идоли,

5 за да хвана Израилевия дом за самото им сърце, понеже те всички станаха чужди за Мене чрез идолите си.

6 Затова кажи на Израилевия дом: Така казва Господ  Йехова : Покайте се, отвърнете се от идолите си, да! Отвърнете лицата си от всичките си мерзости.

7 Защото на всеки от Израилевия дом или от чужденците, които са пришълци в Израил, който стане чужд за Мене, като прегърне идолите си в сърцето си и сложи беззаконието си като препънка пред лицето си, и дойде при пророка, за да се допита до Мене чрез него, Аз,  Господ , ще му отговоря непосредствено от Себе Си;

8 c  защото ще насоча лицето Си против такъв човек, ще го направя за учудване, за знамение и поговорка и ще го премахна измежду народа Си; и ще познаете, че Аз съм  Господ .

9 d  И ако пророкът би се подмамил да проговори дума, Аз,  Господ , подмамих този пророк; и ще простра ръката Си върху него и ще го изтребя измежду народа Си Израил.

10 Тогава ще понесат наказанието за беззаконието си (наказанието на пророка ще бъде като наказанието на онзи, който би се допитвал чрез него),

11 e  за да не блуждае вече Израилевият дом от Мене, нито да се осквернява вече с всичките си престъпления, а да бъде Мой народ и Аз да бъде техен Бог, казва Господ  Йехова .

12 И  Господнето слово дойде към мен и каза:

13 f  Сине човешки, когато някоя земя съгреши пред Мене с коварство и Аз простра ръката Си върху нея, и строша подпорката ѝ от хляба, и пратя глад върху нея, и погубя от нея и човек, и животно,

14 g  и ако тези трима мъже, Ной, Даниил и Йов, бяха сред нея, те щяха да избавят само своите души чрез правдата си, казва Господ  Йехова .

15 h  Ако бих докарал против земята люти зверове и те я обезлюдяха, за да запустее, така че да не може някой да мине през нея от зверовете,

16 i  пак и тримата тези мъже, ако бяха сред нея, заклевам се в живота Си, казва Господ  Йехова , те нямаше да избавят нито синове, нито дъщери, само самите те щяха да се избавят, а земята щеше да запустее.

17 j  Или ако изнесях меч върху онази земя и кажех: Мечо, мини през земята, за да изтребя от нея и човек, и животно,

18 k  то и тримата тези мъже, ако бяха сред нея, заклевам се в живота Си, казва Господ  Йехова , те нямаше да избавят нито синове, нито дъщери, а само те щяха да се избавят.

19 l  Или ако нанесях мор върху онази земя и излеех яростта Си върху нея с кръв, за да погубя от нея и човек, и животно,

20 m  пак, заклевам се в живота Си, казва Господ  Йехова , ако бяха сред нея Ной, Даниил и Йов, те нямаше да избавят нито син, нито дъщеря, а щяха да избавят само своите души чрез правдата си;

21 n  и така (така казва Господ  Йехова ), колко повече, когато изпратя четирите Си сурови присъди върху Йерусалим: меча, глада, лютите зверове и мора, за да изтребя от него и човек, и животно!

22 o  Но в него ще останат избавилите се, синове и дъщери, които ще се изнесат; ето, те ще излязат при вас и ще видите постъпките и делата им; и ще се утешите относно злото, което нанесох върху Йерусалим, да! Относно всичко, което нанесох върху него.

23 p  Те ще ви утешат, когато видите постъпките и делата им; и ще познаете, че Аз не съм сторил без причина всичко това, което съм сторил в него, казва Господ  Йехова .
Copyright information for BulProtRev