Ezekiel 24

Притча за врящия котел

1 А в деветата година, десетия месец, на десетия ден от месеца,  Господнето слово пак дойде към мен и каза:

2 a  Сине човешки, запиши си името на този ден, на същия този ден; защото в същия този ден вавилонският цар се доближи до Йерусалим.

3 b  И произнесѝ притча към бунтовния дом, като им кажеш: Така казва Господ  Йехова : Сложи котела, сложи, налей също вода в него.

4 Събери в него късовете за варене, всеки добър къс, бедро и рамо; напълни го с отбрани кости.

5 Вземи отбраните от стадото, натрупай и кости под него; направи го да ври добре и костите в него да се сварят.

6 c  Защото така казва Господ  Йехова : Горко на кръвопролитния град, на котела, чиято ръжда е на него и чиято ръжда не се е очистила от него! Извади от него късовете му, без да се хвърли жребий за тях.

7 d  Защото кръвта му е сред него; тя я изложи на гол камък; не я изля на земята, за да се покрие с пръст.

8 e  Аз изложих на гол камък кръвта, която изля, за да не се покрие, за да направя да избухне ярост, за да извърши въздаяние.

9 f  Затова така казва Господ  Йехова : Горко на кръвопролитния град! Защото и Аз ще направя по-голяма огнена грамада.

10 Натрупай дървата, сгорещете огъня, свари добре месото, сгъсти варивото и нека костите изгорят.

11 g  Тогава сложи котела празен на въглищата, за да се нажежи медта му и да изгори, и да се стопи в него нечистотата му, за да се изгори ръждата му.

12 Уморил се е от трудовете си, но пак многото му ръжда не се очиства от него; ръждата му даже в огъня не се очиства.

13 h  Понеже Аз те чистех, а ти не се очисти, затова поради гнусния ти разврат няма вече да се очистиш от нечистотата си, докато не уталожа върху теб яростта Си.

14 i  Аз,  Господ , го изговорих; това ще се сбъдне и ще го извърша; няма да отстъпя, няма да пощадя и няма да се разкая; според постъпките ти и според делата ти ще те съдя, казва Господ  Йехова .

15 При това  Господнето слово дойде към мен и каза:

16 Сине човешки, Аз с един удар ще отнема от тебе желанието на очите ти; а ти да не жалееш или плачеш, нито да потекат сълзите ти.

17 j  Въздишай, но не на глас, да не жалееш за мъртви; завий превръзката на главата си и обуй обувките на краката си; да не покриеш устните си, нито да ядеш хляба на жалеещите хора.

18 И така, говорих на народа сутринта, а вечерта жена ми умря; и сутринта направих, както ми беше заповядано.

19 k  Тогава народът ми каза: Няма ли да ни обясниш какво значи за нас това, което правиш?

20 Тогава им отвърнах:  Господнето слово дойде към мен и каза:

21 l  Говори на Израилевия дом: Така казва Господ  Йехова : Ето, ще оскверня светилището Си, силата ви, с която се гордеете, желаното за очите ви и това, за което душите ви милеят; и синовете и дъщерите ви, които сте оставили, ще паднат от меч.

22 m  И вие ще направите, както направих аз; няма да покриете устните си и няма да ядете хляб на жалеещи хора;

23 n  превръзките на главите ви ще бъдат на главите ви и обувките – на краката ви; няма да жалеете, нито да плачете, а ще се стопите в беззаконията си и ще охкате един към друг.

24 o  Така Йезекиил ще ви бъде знамение; всичко, което направи той, ще направите и вие; когато настане това, тогава ще познаете, че Аз съм Господ  Йехова .

25 p  А колкото до тебе, сине човешки, в онзи ден, когато им отнема силата и славата, на която се радват, желанието на очите и милите на душите им, синовете и дъщерите им –

26 q  в онзи ден няма ли да дойде при теб онзи, който избягва, за да извести това в ушите ти?

27 В онзи ден устата ти ще се отворят към онзи, който избягва, ще говориш и няма да бъдеш вече ням; така ще им бъдеш знамение; и те ще познаят, че Аз съм  Господ .
Copyright information for BulProtRev