Ezekiel 25

Пророчество за амонците

1 И  Господнето слово дойде към мен и каза:

2 a  Сине човешки, насочи лицето си към амонците и пророкувай за тях.

3 b  Кажи на амонците: Слушайте словото на Господа  Йехова ! Така казва Господ  Йехова : Понеже си казал: Охохо!, против светилището Ми, когато беше осквернено, и против Израилевата земя, когато запустя, и против Юдовия дом, когато отидоха в плен,

4 затова ще те предам на жителите на изток да те владеят; и те ще направят обиталищата си в тебе, ще разпрострат шатрите си в тебе; ще ядат плодовете ти и ще пият млякото ти.

5 c  И ще направя Рава обор на камили и земята на амонците – място, където да лежат стада; и ще познаете, че Аз съм  Господ .

6 d  Защото така казва Господ  Йехова : Понеже си изпляскал с ръце и си тропнал с крак, и си се зарадвал против Израилевата земя с цялото презрение на сърцето си,

7 e  затова ще простра ръката Си върху тебе, ще те предам на народите за грабеж, ще те залича измежду племената и ще те направя да погинеш от земите; ще те изтребя; и ще познаеш, че Аз съм  Господ .

Пророчество за Моав

8 f  Така казва Господ  Йехова : Понеже Моав и Сиир казват: Ето, Юдовият дом стана като всички народи,

9 затова ще отворя Моавовата граница откъм градовете, откъм неговите погранични градове – Ветесимот, Ваалмеон и Кириатаим, славата на онази земя, –

10 g  ще я отворя за жителите на изток, за да отидат против амонците, и ще им ги предам да ги владеят, за да не се помнят амонците между народите.

11 И ще извърша съд над Моав; и ще познаят, че Аз съм  Господ .

Пророчество за Едом

12 h  Така казва Господ  Йехова : Понеже Едом се отнесе отмъстително към Юдовия дом и престъпи тежко, като си отмъсти против тях,

13 затова така казва Господ  Йехова : Ще простра ръката Си върху Едом, ще изтребя от него и човек, и животно и ще го запустя от Теман, и ще паднат от меч до Дедан.

14 i  Така ще наложа въздаянието Си върху Едом чрез ръката на народа Си Израил; и те ще постъпят с Едом според гнева и яростта Ми; и ще познаят въздаянието Ми, казва Господ  Йехова .

Пророчество за филистимците

15 j  Така казва Господ  Йехова : Понеже филистимците се отнесоха отмъстително и си отмъстиха с душевно презрение, за да погубят с непрекъсната омраза,

16 k  затова така казва Господ  Йехова : Ето, Аз ще простра ръката Си върху филистимците, ще изтребя херетците и ще погубя останалите край приморието;

17 l  и ще извърша върху тях голямо въздаяние с яростни изобличения; и когато извърша въздаянието Си върху тях, ще познаят, че Аз съм  Господ .
Copyright information for BulProtRev