Ezekiel 26

Пророчество за Тир и Сидон

1 А в единадесетата година, на първия ден от месеца,  Господнето слово дойде към мен и каза:

2 a  Сине човешки, понеже Тир каза против Йерусалим: Охохо! Строши се онзи, който беше порта на племената! Обърна се към мене! Ще се напълня аз, след като запустя той!

3 Затова така казва Господ  Йехова : Ето, Аз съм против тебе, Тире, и ще повдигна против тебе много народи, както морето повдига вълните си.

4 b  Те ще сринат стените на Тир и ще съборят кулите му; и Аз ще изстържа пръстта от него и ще го направя гола скала.

5 c  Ще бъде място за простиране на мрежи сред морето; защото Аз го изрекох, казва Господ  Йехова ; и ще стане плячка на народите.

6 d  А селата му, които са в полето, ще бъдат изтребени с меч; и ще познаят, че Аз съм  Господ .

7 e  Защото така казва Господ  Йехова : Ето, ще доведа от север против Тир вавилонския цар Навуходоносор, цар на царете, с коне, колесници и конници, с множество и много народ.

8 f  Той ще изтреби с меч селата
26:8 От евр. дъщерите.
ти в полето; а против тебе ще издигне укрепления, ще направи могили и ще се опълчи против тебе с щитове;

9 ще постави бойните си оръдия против стените ти и със секирите си ще разори кулите ти.

10 Понеже конете му са много, прахът им ще те покрие; стените ти ще се потресат от шума на конниците, колите и колесниците, когато той влезе в портите ти, както влизат в разрушен град.

11 С копитата на конете ще стъпче всичките ти улици; ще избие с меч народа ти; и яките ти стълбове ще бъдат повалени на земята.

12 Те ще разграбят богатството ти и ще оберат имота ти, ще съборят стените ти, ще разорят красивите ти къщи и ще хвърлят сред водата камъните, дърветата и пръстта ти.

13 h  Ще направя да престане шумът на песните ти; и звукът на китарите ти няма вече да се чува.

14 i  И ще те направя гола скала и ще бъдеш място за простиране на мрежи; няма вече да бъдеш съграден; защото Аз,  Господ , го изрекох, казва Господ  Йехова .

15 j  Така казва Господ  Йехова на Тир: Няма ли да се потресат островите от шума на падането ти, когато ранените охкат, когато става клането сред тебе?

16 k  Тогава всички морски големци ще слязат от престолите си, ще отметнат мантиите си и ще съблекат везаните си дрехи; ще се облекат с трепет; на земята ще насядат, ще треперят всяка минута и ще се удивляват за теб.

17 l  И като надигнат плач за тебе, ще ти кажат: Как беше съсипан ти, който беше населяван от мореплаватели, прочути граде, който беше силен в морето, ти и жителите ти, които причиняваха трепет на всички, които се намираха по него!

18 m  Сега островите ще треперят в деня на падането ти; да! Островите, които са в морето, ще се смутят, когато се изгубиш.

19 Защото така казва Господ  Йехова : Когато те направя пуст град, като ненаселените градове, когато докарам върху тебе бездната и те покрият големи води,

20 n  когато те смъкна с онези, които слизат в ямата при древния народ, и те сложа в найдълбоките места на света – в места, пусти отвека, с онези, които слизат в ямата, за да не бъдеш вече обитаем, тогава ще разпростра слава в земята на живите.

21 o  Ще направя народите да треперят от участта ти и няма да съществуваш; и ако те потърсят, ти няма вече да бъдеш намерен довека, казва Господ  Йехова .
Copyright information for BulProtRev