Ezekiel 30

Близката гибел на Египет

1 Пак  Господнето слово дойде към мен и каза:

2 a  Сине човешки, пророкувай и кажи: Така казва Господ  Йехова : Ридайте – олеле за деня!

3 b  Защото е близо денят, дори е близо денят на  Господа , облачен ден; ще бъде времето на езичниците.

4 c  Меч ще дойде върху Египет и голямо мъчение ще настане в Етиопия, когато убитите паднат в Египет и когато откарат голямото му население и сринат основите му.

5 d  Етиопци, ливийци, лидийци и всички разноплеменни народи, Хув и жителите на съюзните земи ще паднат заедно с тях от меч.

6 e  Така казва  Господ : Ще паднат и онези, които подпират Египет, и гордата му сила ще се сниши; от Мигдол до Сиина ще паднат в него от меч, казва Господ  Йехова .

7 И те ще запустеят между опустошените земи и градовете му ще бъдат между разорените градове.

8 f  И ще познаят, че Аз съм  Господ , когато изпратя огън срещу Египет и бъдат смазани всички, които му помагат.

9 g  В онзи ден вестители ще излязат от Мене с кораби, за да стреснат безгрижните етиопци; и голямо мъчение ще ги нападне, както в деня на Египет; защото, ето, иде.

10 h  Така казва Господ  Йехова : При това Аз ще погубя голямото египетско население чрез ръката на вавилонския цар Навуходоносор.

11 i  Той и народът му с него, страшните между народите, ще бъдат доведени, за да разорят земята; и ще изтеглят мечовете си против Египет и ще изпълнят земята с убити.

12 j  Аз ще пресуша реките, ще предам земята в ръцете на зли хора; и ще запустя земята и всичко, което има в нея, чрез ръката на чужденци; Аз,  Господ , го изрекох.

13 k  Така казва Господ  Йехова : Ще погубя и кумирите и ще махна от Мемфис нищожните идоли ; няма да има вече княз от Египетската земя и ще всея страх в Египетската земя.

14 l  Аз ще запустя Патрос, ще запаля огън в Танис и ще извърша съд в Но.

15 m  Ще излея яростта Си върху египетската крепост Син и ще изтребя голямото население на Но.

16 n  И ще запаля огън в Египет; Син ще бъде в голямо мъчение, Но ще бъде съкрушен и Мемфис ще има противници сред бял ден.

17 Младежите на Илиопол и Пивесет ще паднат от меч; а останалите ще отидат в плен.

18 o  В Тафнес денят ще се помрачи, когато строша там хомотите на Египет и гордата му сила ще престане в него; а него облак ще го покрие и дъщерите му ще отидат в плен.

19 Така ще извърша съд над Египет; и ще познаят, че Аз съм  Господ .

20 А в единадесетата година, в първия месец, на седмия ден от месеца,  Господнето слово дойде към мен и каза:

21 p  Сине човешки, строших мишцата на египетския цар фараона; и, ето, тя не е била превързана за церене или за да я обвият в превръзки, за да ѝ се даде сила да държи меч.

22 q  Затова така казва Господ  Йехова : Ето, Аз съм против египетския цар фараона и ще строша двете му мишци – и здравата, и онази, която вече беше строшена; и ще направя мечът да падне от ръката му.

23 r  И ще разсея египтяните между народите и ще ги разпръсна по страните.

24 Но ще укрепя мишците на вавилонския цар и ще сложа меча Си в ръката му; а мишците на фараона ще строша и той ще охка пред него, както охка смъртно ранен човек.

25 s  Обаче мишците на вавилонския цар ще засиля, а фараоновите мишци ще отпаднат; и ще познаят, че Аз съм  Господ , когато сложа меча Си в ръката на вавилонския цар и той я простре върху Египетската земя.

26 t  И ще разсея египтяните между народите и ще ги разпръсна по страните; и те ще познаят, че Аз съм  Господ .
Copyright information for BulProtRev