Ezekiel 33

Йезекиил – страж на Израилевия дом

1 И  Господнето слово дойде към мен и каза:

2 a  Сине човешки, говори на народа си и им кажи: Когато нанеса меча върху някоя земя и народът на онази земя вземе някой човек изпомежду си и го постави за страж,

3 и той, като види, че мечът идва върху земята, затръби и предупреди народа,

4 b  тогава, ако мечът дойде и постигне някого, който чуе гласа на тръбата, а не се пази, кръвта му ще бъде на главата му.

5 Той е чул гласа на тръбата, а не се е свестил, кръвта му ще бъде върху него; докато, ако беше се свестил, той би избавил живота си.

6 c  Но ако стражът види, че мечът идва и не затръби, и народът не се свести, и мечът дойде и постигне някого от тях, той наистина ще бъде постигнат поради беззаконието си; но кръвта му ще изискам от ръката на стража.

7 d  Така е и с тебе, сине човешки; Аз те поставих страж на Израилевия дом; и така, чуй словото от устата Ми и ги предупреди от Моя страна.

8 Когато казвам на беззаконника: Беззаконнико, непременно ще умреш!, а ти не проговориш, за да го предупредиш да се върне от пътя си, онзи беззаконник ще умре за беззаконието си, обаче от твоята ръка ще изискам кръвта му.

9 Но ако предупредиш беззаконника да се върне от пътя си, а той не се върне от него, той ще умре за беззаконието си, а ти си избавил душата си.

10 e  Затова, сине човешки, кажи на Израилевия дом: Вие така говорихте: Престъпленията ни и греховете ни са върху нас и ние тлеем поради тях; как тогава ще живеем?

11 f  Кажи им: Заклевам се в живота Си, казва Господ  Йехова , не благоволя в смъртта на нечестивия, а нечестивият да се върне от пътя си и да живее. Върнете се, върнете се от лошите си пътища, защо да умрете, доме Израилев?

12 g  Затова, сине човешки, кажи на народа си: Правдата на праведния няма да го избави в деня, когато престъпи; и нечестивият няма да падне поради нечестието си в деня, когато се отвърне от нечестието си, също както праведният няма да може да живее поради правдата си в деня, когато съгреши.

13 h  Когато кажа на праведния, че непременно ще живее, а той, като уповава на правдата си, извърши неправда, то нито едно от неговите праведни дела няма да се спомни; а поради неправдата, която е извършил, той ще умре.

14 i  И когато кажа на нечестивия: Непременно ще умреш; а той се отвърне от греха си и постъпи законно и праведно;

15 j  ако нечестивият върне залог, върне грабнатото, постъпва според повеленията на живота и не върши неправда, непременно ще живее; няма да умре;

16 k  нито един от греховете, които е извършил, няма да се помни против него; той е постъпил законно и праведно; непременно ще живее.

17 l  Но твоят народ казва:  Господният път не е прав. Обаче техният път не е прав.

18 m  Когато праведният се върне от правдата си и извърши неправда, то поради нея ще умре.

19 А когато беззаконникът се отвърне от беззаконието си и постъпи законно и праведно, той ще живее поради това.

20 n  Вие обаче казвате:  Господният път не е прав. Доме Израилев, ще ви съдя всекиго според постъпките му.

21 o  В дванадесетата година от плена ни, в десетия месец, на петия ден от месеца, при мене дойде един бежанец от Йерусалим и каза: Градът е превзет.

22 p  А вечерта, преди да дойде бежанецът,  Господнята ръка беше върху мен и отваряше устата ми, докато той дойде при мене сутринта; и така, устата ми се отвориха и не бях вече ням.

23 И  Господнето слово дойде към мен и каза:

24 q  Сине човешки, тези, които живеят в онези опустошени места в Израилевата земя, говорят: Авраам беше само един, но пак наследи земята; а ние сме мнозина; на нас бе дадена земята в наследство.

25 r  Затова им кажи: Така казва Господ  Йехова : Вие ядете месо с кръвта му, повдигате очи към идолите си и проливате кръв; и ще владеете ли земята?

26 s  Вие се облягате на меча си, вършите мерзости и осквернявате всеки жената на ближния си; и ще владеете ли земята?

27 t  Кажи им това: Така казва Господ  Йехова : Заклевам се в живота Си, онези, които са в опустошените места, непременно ще паднат от меч; и който е на открито поле, ще го предам на зверовете да го изядат; а които са в крепостите и пещерите, ще измрат от мор.

28 u  И ще превърна земята в пустош и да бъде за удивление, и горделивата ѝ сила ще престане; и Израилевите планини ще запустеят, за да няма кой да минава.

29 Тогава ще познаят, че Аз съм  Господ , когато превърна земята в пустош и бъде за удивление поради всички мерзости, които извършиха.

30 v  А колкото до тебе, сине човешки, твоят народ приказва за тебе при стените и вратите на къщите и като говорят един на друг, всеки на брат си, казват: Елате сега и чуйте какво е словото, което излиза от  Господа .

31 w  Те идват при тебе, както идва народът, и седят пред тебе като Мой народ, и слушат твоите думи, но не ги изпълняват, защото с устата си показват много любов, но сърцето им отива след печалбите им.

32 И, ето, ти си им като любима песен от човек, който има сладък глас и свири добре, защото слушат думите ти, а не ги изпълняват.

33 x  А когато настане това (а то идва), тогава ще познаят, че е имало пророк между тях.
Copyright information for BulProtRev