Ezekiel 38

Пророчество за Гог и Магог

1 И  Господнето слово дойде към мен и каза:

2 a  Сине човешки, насочи лицето си към Гог, в земята на Магог, княза на Рос, Мосох и Тувал, и пророкувай против него, като кажеш:

3 Така казва Господ  Йехова : Ето, Аз съм против тебе, Гоге, княже на Рос, Мосох и Тувал.

4 b  Ще те обърна, ще сложа кука на челюстите ти и ще те извадя с цялата ти войска, коне и конници, всички напълно въоръжени, едно голямо пълчище с големи и малки щитове, всички, които употребяват мечове –

5 персийци, етиопци и ливийци с тях, всички с щитове и шлемове, –

6 c  Гомера и всичките му пълчища, дома на Тогарма, от найдалечните страни на север и всичките му пълчища, и много народи с тебе.

7 d  Приготви се, да! Приготви се – ти и цялото пълчище, което се е събрало при теб, и им стани военачалник.

8 e  След много дни ще бъдеш наказан; в следващите години ще дойдеш в земята, която е била отървана от меча и е била събрана от много племена, върху Израилевите планини, които са били непрекъснато пусти; но Израил беше пренесен измежду племената и те всички ще живеят в нея в безопасност.

9 f  И ти, като излезеш, ще дойдеш като вихрушка; ще бъдеш като облак, за да покриеш земята, ти и всички твои пълчища, и много племена с тебе.

10 Така казва Господ  Йехова : В онзи ден ще дойдат мисли в ума ти и ще скроиш лоши намерения, като кажеш:

11 g  Ще вляза в земята на неукрепени села! Ще отида при онези, които са в спокойствие и живеят безгрижно, всички, които живеят в неукрепени места, без лостове и порти,

12 h  за да ги обереш и да вземеш плячка, за да обърнеш ръката си против запустели места, сега населени, и против събраните измежду народите хора, които са придобили добитък и имот и живеят в най-отбраната страна на света.

13 i  Шева, Дедан и търговците на Тарсис с всичките му млади лъвове ще ти кажат: Да обереш ли си дошъл? Да вземеш плячка ли си събрал множеството си? Да грабиш сребро и злато ли, да вземеш добитък и имот ли, да направиш голям обир ли?

14 j  Затова, сине човешки, пророкувай, като кажеш на Гог: Така казва Господ  Йехова : В онзи ден, когато народът Ми Израил ще живее в безопасност, ти няма ли да го знаеш?

15 k  Ще дойдеш от мястото си, от найдалечните страни на север, ти и много племена с тебе, всички яздещи на коне, голямо множество и силна войска;

16 l  и ще излезеш против народа Ми Израил като облак, покриващ земята. Това ще бъде в следващите дни; и Аз ще те доведа против земята, за да Ме познаят народите, когато се осветя в тебе, Гоге, пред очите им.

17 Така казва Господ  Йехова : Ти ли си онзи, за когото говорих в древно време чрез слугите Си, Израилевите пророци, които в онези дни пророкуваха в течение на много години, че щях да те доведа против тях?

18 Но в онзи ден – в деня, когато Гог до̀йде против Израилевата земя, яростта Ми ще възлезе в ноздрите Ми, казва Господ  Йехова .

19 m  Защото в ревността Си и в пламенния Си гняв казах: Непременно в онзи ден ще има голям трепет в Израилевата земя,

20 n  така че морските риби и небесните птици, полските зверове и всичките гадини, които пълзят по света, и всички хора, които са по лицето на света, ще се разтреперят от присъствието Ми; и планините ще се сринат, стръмните височини ще паднат и всяка стена ще се събори до земята.

21 o  И ще призова меч против него по всичките Си планини, казва Господ  Йехова ; мечът на всеки човек ще бъде против брат му.

22 p  Аз ще се съдя с него чрез мор и кръв; и ще наваля върху него, върху пълчищата му и върху многото племена, които са с него, пороен дъжд и градушка от големи камъни, огън и сяра.

23 q  Аз ще се възвелича и осветя и ще стана познат пред очите на много народи; и те ще познаят, че Аз съм  Господ .
Copyright information for BulProtRev