Ezekiel 39

1 a  А ти, сине човешки, пророкувай против Гог, като кажеш: Така казва Господ  Йехова : Ето, Аз съм против тебе, Гоге, княже на Рос, Мосох и Тувал.

2 b  Ще те обърна и примамя и като те изведа от найдалечните страни на север, ще те доведа върху Израилевите планини;

3 и ще избия лъка ти от лявата ти ръка и ще направя да паднат стрелите от дясната ти ръка.

4 c  Ще паднеш върху Израилевите планини, ти и всичките ти пълчища, и племената, които са с теб; и ще те предам да бъдеш изяден от хищни птици от всякакъв вид и от полските зверове.

5 Ще паднеш на откритото поле; защото Аз го изговорих, казва Господ  Йехова .

6 d  И ще изпратя огън върху Магог и върху онези, които живеят безгрижно на островите; и те ще познаят, че Аз съм  Господ .

7 e  Ще направя святото Си име познато сред народа Си Израил и няма да оставя да се омърси вече святото Ми име; и народите ще познаят, че Аз съм  Господ , Святият в Израил.

8 f  Ето, това идва и ще стане, казва Господ  Йехова ; този е денят, за който говорих.

9 Онези, които живеят в Израилевите градове, като излизат, ще кладат огън с оръжията, които ще им служат за гориво – големите и малките щитове, лъковете и стрелите, сулиците и копията; ще кладат огън с тях седем години;

10 g  така че няма да носят дърва от полето, нито ще отсекат от гората, защото ще кладат огън с оръжията; и ще оберат онези, които са ги обрали, и ще оголят онези, които са ги оголили, казва Господ  Йехова .

11 В онзи ден ще дам на Гог място за погребване в Израил, долината на онези, които преминават отпред морето; и то ще затваря пътя на преминаващите; и там ще заровят Гог и цялото му множество; и ще нарекат мястото долината на Амонгог
39:11 Т.е. множеството на Гог.
.

12 i  Седем месеца ще ги заравя Израилевият дом, за да очистят земята.

13 j  Да! Целият народ на Израилевата земя ще ги заравя; и бележит ще им бъде денят, в който Аз ще се прославя, казва Господ  Йехова .

14 k  И ще определят мъже, които, като обикалят непрестанно земята, ще заравят с помощта на преминаващите останалите по лицето на земята, за да я очистят; докато минат седем месеца, ще дирят падналите.

15 Определените издирвачи, като обикалят земята, щом някой от тях види човешка кост, ще изправи знак при нея, докато погребвачите я заровят в долината на Амонгог.

16 l  А името и на града ще бъде Амона
39:16 Т.е. множество.
. Така ще очистят земята.

17 n  А ти, сине човешки, така казва Господ  Йехова : Говори на всичките видове птици и на всеки полски звяр: Съберете се и елате; натрупайте се отвсякъде на жертвата, която жертвам за вас, голяма жертва върху Израилевите планини, за да ядете месо и да пиете кръв.

18 o  Ще ядете месата на юнаците и ще пиете кръвта на земните князе и на овни, агнета, козли и телета, всички васански угоени.

19 Ще ядете тлъстина до насита и ще пиете кръв до опиване от жертвата, която пожертвах за вас;

20 p  и ще се наситите на трапезата Ми с коне и ездачи, с юнаци и с всякакви военни мъже, казва Господ  Йехова .

Възстановяване на Израил

21 q  И Аз ще изявя славата Си между народите; и всички народи ще видят съда, който извърших, и ръката Ми, която положих върху тях.

22 r  Така Израилевият дом ще познае, че Аз съм  Господ , техният Бог, от днес нататък.

23 s  И народите ще познаят, че Израилевият дом беше пленен поради беззаконието си. Понеже станаха непокорни към Мене, затова скрих лицето Си от тях и ги предадох в ръката на неприятелите им; и те всички паднаха от меч.

24 t  Сторих им според нечистотата и престъпленията им и скрих лицето Си от тях.

25 u  Затова така казва Господ  Йехова : Сега ще върна Яков от плен, ще се смиля над целия Израилев дом и ще бъде ревнив за святото Си име.

26 v  И те ще носят срама си и всички престъпления, чрез които станаха непокорни към Мене, когато живеят безопасно в земята си, без да има кой да ги плаши.

27 w  Когато ги доведа пак от племената и ги събера от страните на неприятелите им, тогава ще се осветя у тях пред очите на много народи;

28 x  и те ще познаят, че Аз съм  Господ , техният Бог, понеже ги направих да бъдат закарани в плен между народите, а после ги събрах в земята им; и няма да оставя вече там никого от тях.

29 y  И няма вече да скрия лицето Си от тях; защото излях Духа Си върху Израилевия дом, казва Господ  Йехова .
Copyright information for BulProtRev