Ezekiel 16:37-39

37 a поради тези неща, ето, Аз ще събера всички твои любовници,
с които си се наслаждавала,
и всички, които си любила,
заедно с всички, които си намразила –
ще ги събера против теб отвред
и ще им открия голотата ти,
за да видят цялата ти голота.
38 b И ще те съдя,
според както се съдят такива жени,
които прелюбодействат и проливат кръв;
и ще нанеса върху тебе кръвно наказание с ярост и ревност.
39 c Също ще те предам в ръката им;
и те ще съборят твоя дом за блудство,
ще разорят издигнатите ти места,
ще те съблекат още от дрехите ти,
ще отнемат лъскавите ти накити
и ще те оставят гола и непокрита.
Copyright information for BulProtRev