Ezekiel 2

Призоваването на Йезекиил за пророк

1 a Той ми каза: Сине човешки, изправи се на краката си и ще ти говоря.

2 b И като ми говорѝ, Духът влезе в мен и ме постави на краката ми; и чух онзи, който ми говореше.

3 c Той ми каза: Сине човешки, аз те изпращам при израилтяните, при бунтовен народ, който въстана против Мене; те и бащите им са престъпвали Моите думи дори до този днешен ден.

4 d Тези деца, при които те изпращам, са безочливи и коравосърдечни; а ти да им кажеш: Така казва Господ Йехова .

5 e И, послушали или непослушали (защото е бунтовен дом), те пак ще познаят, че е имало пророк сред тях.

6 f А ти, сине човешки, да не се плашиш от тях и от думите им да не се убоиш, ако и да има тръни и бодили около теб и да живееш между скорпиони; да не се убоиш от думите им, нито да се ужасяваш от погледите им, макар че са бунтовен дом.

7 g И да им говориш думите Ми – или послушали, или непослушали; защото са твърде бунтовни.

8 h Ти обаче, сине човешки, слушай това, което ти говоря; не ставай и ти бунтовник като този бунтовен дом; отвори устата си и изяж това, което ти давам.

9 i А като погледнах, видях ръка, протегната към мен, а в нея – свитък книга.

10 И Той го разви пред мене. Писаното беше отвътре и отвън, в което бяха записани плачове, ридания и тъга.
Copyright information for BulProtRev