a Йез. 32:18 , 23 , 24 , 26 , 27 , 32

Ezekiel 26:20

20 a когато те смъкна с онези, които слизат в ямата при древния народ, и те сложа в найдълбоките места на света – в места, пусти отвека, с онези, които слизат в ямата, за да не бъдеш вече обитаем, тогава ще разпростра слава в земята на живите.
Copyright information for BulProtRev