Ezekiel 44:10-14

10 a Но и левитите, които се отдалечиха от Мене, когато Израил се заблуждаваше, който се отвърна от Мен и отиде след идолите си, те ще носят беззаконието си.

11 b Но те пак ще бъдат служители в светилището Ми, за да надзирават портите на дома и да служат в дома; те ще колят всеизгарянията и жертвите на народа и те ще стоят пред тях, за да им слугуват.

12 c Понеже им слугуваха пред идолите им и станаха спънка за увличане на Израилевия дом в беззаконие, затова Аз вдигнах ръката Си против тях, казва Господ Йехова ; и те ще носят беззаконието си.

13 d И няма да се приближат към Мене, за да Ми свещенодействат, нито да се приближават до нищо от святите неща, нито при пресвятите; а ще носят срама си и мерзостите, които извършиха.

14 e Обаче ще ги поставя стражари над службата на дома за цялата му прислуга и за всичко, което ще се върши в него.
Copyright information for BulProtRev