Genesis 14

Аврам спасява Лот

1 a В дните на Сенаарския цар Амарфал, Еласарския цар Ариох, Еламския цар Ходологомор и Гоимския цар Тидал

2 b тези царе обявиха война против Содомския цар Вера, Гоморския цар Верса, Адманския цар Сенав, Цевоимския цар Симовор и царя на Вала (която е Сигор).

3 c Всички те се събраха в Сидимската долина (където е сега Соленото море).

4 d Дванадесет години се бяха подчинявали на Ходологомор, а в тринадесетата въстанаха.

5 e В четиринадесетата година дойдоха Ходологомор и царете, които бяха с него, и поразиха рафаимите в Астарот-карнаим, зузимите в Хам, емимите в Сави-кириатаим

6 f и хорейците в поляната им Сиир, до Ел-фаран, който е при пустинята.

7 g А като се върнаха, дойдоха в Ен-мишнат (който е Кадис) и поразиха цялата страна на амаликитяните, както и аморейците, които живееха в Асасон-тамар.

8 Тогава Содомският цар, Гоморският цар, Адманският цар, Цевоимският цар и царят на Вала (която е Сигор) излязоха и се опълчиха против тях на бой в Сидимската долина:

9 против Еламския цар Ходологомор, Гоимския цар Тидал, Сенаарския цар Амарфал и Еласарския цар Ариох. Имаше четирима царе против петимата.

10 h А Сидимската долина беше пълна със смолни кладенци; и Содомският цар и Гоморският цар, като бягаха, паднаха в тях, а останалите избягаха на бърдото.

11 i И победителите задигнаха цялото имущество на Содом и Гомор и цялата им храна и си отидоха.

12 j Взеха и Аврамовия племенник Лот, който живееше в Содом, заедно с имуществото му и си отидоха.

13 k А един от избавилите се дойде и извести това на евреина Аврам; той живееше при дъбовете на аморееца Мамврий, брат на Есхол и брат на Анер, които бяха Аврамови съюзници.

14 l А като чу Аврам, че брат му бил пленен, изведе своите триста и осемнадесет обучени мъже, родени в неговия дом, и гонѝ неприятелите до Дан.

15 m И през нощта той и слугите му, като се разделиха против тях, поразиха ги и ги гониха до Хова, която е отляво на Дамаск.

16 n И възвърна цялото имущество, върна и брат си Лот с имуществото му, както и жените и народа.

Мелхиседек и Аврам

17 o И като се върна Аврам от поражението на Ходологомор и на царете, които бяха с него, Содомският цар излезе да го посрещне в Савинската долина (която е Царевата долина).

18 p Така и Салимският цар Мелхиседек, който беше свещеник на Всевишния Бог
14:18 От евр. Ел-Елион.
, изнесе хляб и вино

19 r и го благослови, като каза: Благословен да бъде Аврам от Всевишния Бог, Създател на небето и на земята;

20 s благословен и Всевишният Бог, Който предаде неприятелите ти в твоята ръка. И Аврам му даде десятък от всичко.

21 А Содомският цар каза на Аврам: Дай ми хората, а имота задръж за себе си.

22 t Но Аврам отговори на Содомския цар: Аз вдигнах ръката си пред Господа , Всевишния Бог, Създател на небето и на земята,

23 u и се заклех, че няма да взема нищо от твоето, нито конец, нито ремък за обувки, да не би да кажеш: Аз обогатих Аврам.

24 v Приемам само онова, което изядоха момците; и дела на мъжете, които дойдоха с мен: Анер, Есхол и Мамврий – те нека вземат дела си.
Copyright information for BulProtRev