Genesis 33:1

Среща на Яков с Исав

1 a След това Яков, като погледна, видя, че идваше Исав и с него четиристотин мъже; и раздели децата си на Лия и Рахил и на двете слугини.
Copyright information for BulProtRev