Genesis 39

Йосиф като роб в Египет

1 a  А Йосиф заведоха в Египет и египтянинът Петефрий, фараонов придворен, началник на телохранителите, го купи от ръката на исмаиляните, които го доведоха там.

2 b  И  Господ беше с Йосиф и той благоуспяваше и се намираше в дома на господаря си, египтянина.

3 c  След като господарят му видя, че  Господ беше с него и че  Господ прави да успява в ръката му всичко, което вършеше,

4 d  Йосиф придоби благоволение пред очите му и му служеше. И той го постави настоятел на дома си, като предаде в ръката му всичко, което имаше.

5 e  И откакто го постави настоятел на дома си и на всичко, което имаше,  Господ благослови дома на египтянина заради Йосиф;  Господнето благословение беше върху всичко, каквото имаше в дома и по нивите.

6 f  А Петефрий остави всичко, каквото имаше, в Йосифовата ръка и освен хляба, който ядеше, не знаеше нищо за онова, което притежаваше. А Йосиф беше строен и красив.

7 g  И след време жената на господаря му хвърли очи на Йосиф и му каза: Легни с мене.

8 Но той отказа и каза на жената на господаря си: Виж, господарят ми не знае нищо за онова, което е с мене в дома, и предаде в моята ръка всичко, каквото има;

9 h  в този дом няма никой по-голям от мене, нито е задържал от мене друго нещо освен тебе, защото си му жена; и така, как да извърша аз това голямо зло и да съгреша пред Бога?

10 И при все че тя говореше на Йосиф всеки ден, той не я послуша да лежи с нея, нито да бъде с нея.

11 А един ден, когато Йосиф влезе вкъщи, за да върши работата си, а никой от домашните мъже не беше там, вкъщи,

12 i  тя го хвана за наметалото и му каза: Легни с мене. Но той остави наметалото си в ръката ѝ, избяга и излезе вън.

13 А като видя, че остави наметалото си в ръката ѝ и избяга вън,

14 тя извика домашните си мъже и им говорѝ: Вижте, доведе ни един евреин, за да се поругае с нас; той влезе при мене, за да ме изнасили; но аз извиках с висок глас.

15 А той, като чу, че извиках с висок глас, остави наметалото си при мене, избяга и излезе вън.

16 И тя задържа наметалото му при себе си, докато си дойде господарят му в дома си.

17 j  И според тези думи му каза: Еврейският слуга, когото ти си ни довел, влезе при мене, за да се поругае с мене;

18 но, като извиках с висок глас, той остави наметалото си при мен и избяга вън.

19 k  Като чу господарят му думите, които му каза жена му: Така ми направи слугата ти, гневът му пламна.

20 l  И господарят му взе Йосиф и го хвърли в тъмницата, в мястото, където бяха задържани царските затворници; и той остана там, в крепостната тъмница.

Йосиф в затвора

21 m  Но  Господ беше с Йосиф и показваше благост към него, и предразположи тъмничния началник към него.

22 n  Така че тъмничният началник предаде под ръководството на Йосиф всички затворници, които бяха в крепостната тъмница; и за всичко, което се вършеше там, отговаряше той.

23 o  Тъмничният началник не наглеждаше нищо от онова, което беше в ръката на Йосиф; защото  Господ беше с него и Той му даваше успех във всичко, каквото вършеше.
Copyright information for BulProtRev