Genesis 46

Яков се преселва в Египет

1 a  И така, Израил тръгна с всичко, което имаше; и като дойде във Вирсавее, принесе жертви на Бога на баща си Исаак.

2 b  А Бог говорѝ на Израил в нощно видение, като каза: Якове, Якове. А той отговори: Ето ме.

3 c  И каза: Аз съм Бог, Бог на баща ти; не бой се да слезеш в Египет, защото ще те направя там велик народ.

4 d  Аз ще сляза с тебе в Египет и Аз непременно ще те върна пак; и Йосиф ще сложи ръката си на очите ти.

5 e  Тогава Яков стана от Вирсавее; и синовете на Израил качиха баща си Яков, децата си и жените си на колите, които фараон беше пратил, за да го возят;

6 f  събраха и добитъка си, и имота, който бяха придобили в Ханаанската земя; и Яков, и цялото му семейство с него дойдоха в Египет;

7 той доведе със себе си в Египет синовете и внуците си, дъщерите и внучките си – цялото си семейство.

8 g  А ето имената на синовете на Израил, които влязоха в Египет: Яков и синовете му: Рувим, първородният на Яков;

9 а Рувимови синове: Енох, Фалу, Есрон и Хармий;

10 h  Симеонови синове: Емуил, Ямин, Аод, Яхин, Сохар и Саул, син на ханаанка;

11 i  Левиеви синове: Гирсон, Каат и Мерарий;

12 j  Юдови синове: Ир, Онан, Шела, Фарес и Зара; но Ир и Онан умряха в Ханаанската земя; и Фаресови синове бяха Есрон и Амул;

13 Исахарови синове: Тола, Фуа, Йов и Симрон;

14 Завулонови синове: Серед, Елон и Ялеил.

15 Тези са синовете, които Лия роди на Яков в Падан-арам, и дъщеря му Дина. Те всички – синовете и дъщерите му – бяха тридесет и трима души.

16 k  А Гадови синове: Сифон, Агий, Суний, Есвон, Ирий, Ародий и Арилий;

17 l  Асирови синове: Емна, Есуа, Есуй и Верия, и сестра им Сера; и Вериеви синове: Хевер и Малхиел.

18 m  Тези са синовете на Зелфа, която Лаван даде на дъщеря си Лия; и тях тя роди на Яков – шестнадесет души.

19 n  А синовете на Якововата жена Рахил: Йосиф и Вениамин.

20 o  И на Йосиф се родиха в Египетската земя Манасия и Ефрем, които му роди Асенета, дъщеря на Илиополския жрец Потифер.

21 p  Вениаминови синове: Вела, Вехер, Асвил, Гира, Нееман, Ихий, Рос, Мупим, Упим и Аред.

22 Тези са Рахилините синове, които се родиха на Яков, всичките – четиринадесет души.

23 q  А Данов син: Усим.

24 r  Нефталимови синове: Ясиил, Гуний, Есер и Силим.

25 s  Тези са синовете на Вала, която Лаван даде на дъщеря си Рахил, и тях тя роди на Яков, всичките – седем души.

26 Всички хора, които дойдоха с Яков в Египет, които излязоха от чреслата му, всички те бяха шестдесет и шест души, освен Якововите снахи;

27 t  а синовете, които се родиха на Йосиф в Египет, бяха двама. Всички от Якововия дом, които дойдоха в Египет, бяха седемдесет души.

Заселване в египетската област Гесен

28 u  Яков изпрати Юда пред себе си при Йосиф, за да покаже пътя пред него в Гесен; и така, дойдоха в Гесенската земя.

29 v  Тогава Йосиф впрегна колесницата си и отиде в Гесен да посрещне баща си Израил, и като се яви пред него, прегърна го и плака дълго на врата му.

30 w  И Израил каза на Йосиф: Нека умра сега, като видях лицето ти, че ти си още жив.

31 x  А Йосиф каза на братята си и на бащиния си дом: Ще отида да известя на фараона и ще му кажа: Братята ми и домът на баща ми, които бяха в Ханаанската земя, дойдоха при мен;

32 а тези хора, понеже са овчари и се занимават със скотовъдство, докараха стадата и добитъка си и всичко, което имат.

33 y  И когато ви повика фараонът и попита: Какво ви е занятието?

34 z  Кажете: Ние, слугите ти, и бащите ни от младини до сега сме скотовъдци. Кажете това, за да живеете в Гесенската земя, защото всички овчари са отвратителни за египтяните.
Copyright information for BulProtRev