Genesis 49

1 a  Тогава Яков повика синовете си и каза: Съберете се, за да ви известя какво ще ви се случи в следващите дни. 2 b  Съберете се и слушайте, синове Яковови,
и послушайте Израил, баща си.
3 c  Рувиме, ти си първородният мой, мощта моя и първият плод на силата ми,
превъзходен по достойнство и превъзходен по сила.
4 d  Изврял си като вода; няма да имаш превъзходството,
защото си се качил на леглото на баща си
и тогава си го осквернил. На леглото ми се е качил!
5 e  Симеон и Левий са братя;
оръдия на насилие са мечовете им.
6 f  В съвета им да не участваш, душо моя
49:6 Т.е. душо моя.
;
към събранието им да не се присъединиш, славо моя,
защото в гнева си убиха хора
и в упорството си прерязаха жилите на волове.
7 h  Проклет гневът им, защото беше свиреп,
и яростта им, защото беше жестока!
Ще ги разделя в Яков
и ще ги разпръсна в Израил.
8 i  Юда, тебе ще похвалят братята ти;
ръката ти ще бъде на врата на неприятелите ти;
синовете на баща ти ще ти се кланят.
9 j  Млад лъв е Юда;
от плячка, сине мой, си се въздигнал;
легнал е и се е разпрострял като лъв
и като лъвица; кой ще го предизвика?
10 k  Няма да се отнеме скиптър от Юда,
нито управителен жезъл отсред краката му,
докато дойде Сило
49:10 Мирният, т.е. Този, Който трябва.
.
И на него ще се покоряват племената.
11 m  Като вързва за лозата оселчето си
и за отбраната лоза жребчето на ослицата си,
ще опере с вино дрехата си
и с кръвта на гроздето облеклото си.
12 n  Очите му ще червенеят от вино.
И зъбите му ще белеят от мляко.
13 o  Завулон ще обитава край брега на езерото
49:13 От евр. морето.

и ще бъде пристанище на кораби;
и ще граничи със Сидон.
14 Исахар е як осел,
който се е проснал между кошарите.
15 q  И като видя, че мястото беше добро за почивка
и че страната беше приятна,
подложи плещите си за товар
и стана слуга подчинен.
16 r  Дан ще съди народа си
като едно от Израилевите племена.
17 s  Дан ще бъде змия на пътя,
ехидна на пътеката,
която хапе петите на коня,
така че ездачът му пада назад.
18 t  Твоето спасение чаках,  Господи .
19 u  Гад ще разбият разбойници;
но и той ще разбие петите им.
20 v  Хлябът от Асир ще бъде изряден;
и той ще доставя царски сладкиши.
21 w  Нефталим е елен пуснат,
който говори угодни думи.
22 Йосиф е плодоносна вейка,
плодоносна вейка край извор;
клончетата ѝ се простират по стената.
23 x  Стрелците го огорчиха
и стреляха по него, и го преследваха;
24 y  но лъкът му запази якостта си.
И мишците на ръцете му се укрепиха
чрез ръцете на Силния Бог на Яков,
откъдето е пастирът, Израилевият камък,
25 z  чрез Бога на баща ти, Който ще ти помага,
и чрез Всесилния, Който ще те благославя.
С небесни благословения отгоре,
с благословения на бездната, която лежи отдолу,
с благословения на гърдите и на утробата.
26 aa  Благословенията на баща ти превишаваха
благословенията на праотците ми
до високите върхове на вечните планини.
Те ще бъдат на Йосифовата глава
и на темето на превъзходния между братята си.
27 ab  Вениамин е вълк грабител;
сутрин ще разкъсва улов,
а вечер ще дели плячката.

28 Всички тези са дванадесетте Израилеви племена; и това е, което изговори баща им, като ги благослови; всекиго благослови според благословението, което му се падаше.

Смърт и погребение на Яков

29 ac  Още им заръча: Аз се прибирам при народа си; погребете ме с бащите ми в пещерата, която е в нивата на хета Ефрон.

30 ad  В пещерата, която е в нивата на Махпелах, която е срещу Мамврий в Ханаанската земя, която пещера Авраам купи заедно с нивата от хета Ефрон за собствено гробище.

31 ae  Там погребаха Авраам и жена му Сара; там погребаха Исаак и жена му Ревека; и там погребах аз Лия.

32 Нивата и пещерата, която е в нея, бяха купени от хетите.

33 af  А когато Яков свърши поръчките към синовете си, сви краката си в леглото и издъхна, и се прибра при народа си.
Copyright information for BulProtRev