Hebrews 12:20

20 a защото не можеха да понесат онова, което им се заповядваше. Даже животно ако се допре до планината, да бъде убито с камъни или пронизано със стрела.
Copyright information for BulProtRev