Hebrews 4:16

16 a Затова нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага в подходящото
4:16 От гр. доброто.
време.
Copyright information for BulProtRev