Hebrews 5:11

Наставления за постоянство в Христовото учение

11 a Върху това имаме да кажем много неща и трудни за поясняване, защото сте станали лениви
5:11 Или: тъпи.
в слушане.
Copyright information for BulProtRev