Isaiah 1:4-6

4 a Уви, грешни народе, народ, натоварен с беззаконие,
роде на злодеи, деца, които постъпвате разтленно!
Изоставиха Господа ,
презряха Святия Израилев,
отделиха се и се върнаха назад.
5 b Защо да бъдете още бити, че се бунтувате повече и повече?
Вече всяка глава е болна и всяко сърце – изнемощяло;
6 c от стъпалото на крака дори до главата
няма в някое тяло здраво място,
а струпеи и синини, и гноясали рани,
които не са почистени, нито превързани,
нито омекчени с масло.
Copyright information for BulProtRev