Isaiah 19

Пророчество за Египет

1 a  Изявеното за Египет пророчество:
Ето,  Господ язди на лек облак
и ще дойде в Египет;
Египетските идоли ще потреперят от присъствието Му
и сърцето на Египет ще се разтопи сред самия него.
2 b  И Аз ще повдигна египтяни против египтяни;
всеки ще се бие против брат си
и всеки – против ближния си,
град против град, царство против царство.
3 c  Духът на Египет ще изчезне вътре в него;
и ще осуетя намеренията му;
и ще се допитат до идолите и магьосниците,
до запитвачите на зли духове и врачовете.
4 d  И ще затворя египтяните в ръката на жесток господар
и свиреп цар ще ги владее,
казва Господ  Йехова на Силите.
5 e  А водите ще изчезнат от морето
19:5 Т.е. придошлия Нил.
,
Нил
19:5 От евр. реката.
ще пресекне и ще пресъхне;
6 h  реките ще смърдят
и египетските канали ще спаднат и ще изсъхнат,
и рогозът и тръстиката ще повехнат,
7 ливадите при Нил, по бреговете на Нил,
и всичко посято при Нил
ще изсъхне, ще се разпилее и ще се изгуби.
8 Рибарите също ще охкат,
всички, които хвърлят въдица в Нил, ще ридаят.
И онези, които мятат мрежи във водата, ще жалеят.
9 i  Също и онези, които работят тънък лен
и които тъкат висон, ще се посрамят.
10 Всички негови стълбове ще се строшат
и всички надничари ще се наскърбят духом.
11 j  Първенците на Танис са съвсем безумни;
съветът на мъдрите фараонови съветници стана безсмислен;
и така, как казвате всеки на фараона:
Аз съм син на мъдри и древни царе?
12 k  Тогава къде са твоите мъдреци?
Нека ти открият сега и нека дадат да се разбира
какво е решил  Господ на Силите за Египет!
13 l  Първенците на Танис обезумяха,
първенците на Мемфис се заблудиха.
И онези, които са опора на племената му, измамиха Египет.
14 m   Господ смеси сред него дух на извращение;
и те заблудиха Египет във всичките му дела,
както пиян полита в повръщането си.
15 n  И няма да има дело, което главата или опашката,
палмовият клон или тръстиката да може да извърши.
16 o  В онзи ден Египет ще бъде като жени
и ще трепери, и ще се бои
от замахването на ръката на  Господа на Силите,
с която Той замахва срещу него.
17 Юдейската земя ще стане ужас за Египет;
всеки, който си припомня за нея, ще се ужасява
поради решението на  Господа на Силите,
което взе против него.
18 p  В онзи ден ще има пет града в Египетската земя,
които ще говорят ханаански език
и ще се кълнат в  Господа на Силите;
единият ще се нарича град Херес
19:18 Или: на слънцето; също на погубване.
.
19 r  В онзи ден ще има жертвеник на  Господа
сред Египетската земя
и стълб на  Господа при границата ѝ.
20 s  И той ще бъде за знамение и свидетелство
на  Господа на Силите в Египетската земя;
защото ще извикат към  Господа
поради потисниците
и Той ще им изпрати спасител и застъпник,
който ще ги избави.
21 t   Господ ще стане познат на Египет;
и египтяните ще познаят  Господа в онзи ден.
Да! Ще се покланят, принасящи жертва и принос,
и ще направят оброк на  Господа , който ще изпълнят.
22 И  Господ ще удари Египет,
а като удари, ще изцели;
защото те ще се обърнат към  Господа
и Той ще бъде молен от тях и ще ги изцели.
23 u  В онзи ден ще има път
от Египет за Асирия;
и асирийците ще дойдат в Египет
и египтяните – в Асирия,
и египтяните с асирийците ще служат на  Господа .
24 В онзи ден Израил ще бъде
с Египет и с Асирия;
трето благословение сред земята;
25 v  защото  Господ на Силите ще ги благослови, като ще каже:
Благословен да бъде Египет, Мой народ,
и Асирия – делото на ръцете Ми,
и Израил – наследството Ми.
Copyright information for BulProtRev