a Изх. 12:12 ; Пс. 18:10 , 104:3 ; Йер. 43:12 , 46:13 ; Йез. 29 , 30

Isaiah 19:1

Пророчество за Египет

1 a Изявеното за Египет пророчество:
Ето, Господ язди на лек облак
и ще дойде в Египет;
Египетските идоли ще потреперят от присъствието Му
и сърцето на Египет ще се разтопи сред самия него.
Copyright information for BulProtRev