Isaiah 34:11-15

11 a Но пеликанът и таралежът ще я наследят;
кукумявката и гарванът ще живеят в нея;
и Господ ще опъне върху нея връв за разорение
и отвес за унищожение.
12 Колкото до благородниците му,
никой от тях няма да се намери там,
за да провъзгласят царството;
и всичките му първенци ще стигнат до нищо.
13 b Тръни ще поникнат в палатите му,
коприва и репей – в крепостите му;
и ще бъде заселище на чакали,
двор на щрауси.
14 Дивите котки ще се срещат там с хиените
и пръчът ще се провиква към другаря си;
също и бухалът ще се настани там,
като си намира място за почивка.
15 Там ще се загнездя отровната змия
и, като носи яйца и мъти,
ще събира малките си под сянката си.
Да! Там ще се събират и лешоядите,
по двойки.
Copyright information for BulProtRev