Isaiah 48:1

Наказание и възвръщане на Израил в Обетованата земя

1 a Чуйте това, доме Яковов,
които сте се нарекли с Израилевото име,
които излязохте от Юдейския източник,
които се кълнете в името Господне
и си спомняте за Бога Израилев,
но не с истина, нито с правда
Copyright information for BulProtRev