Isaiah 66:20

20 a И ще доведат всичките ви братя
от всички народи за принос на Господа
на коне, на колесници и на носилки,
на мулета и на бързи камили, –
към святия Ми хълм, Йерусалим, казва Господ ,
както израилтяните донасят принос
в чист съд в дома Господен .
Copyright information for BulProtRev