James 2

Изпитание на братската любов

1 a  Братя мои, да не държите вярата на прославения наш Господ Исус Христос с лицеприятие.

2 Защото ако влезе в синагогата ви човек със златен пръстен и с хубави дрехи, а влезе и сиромах със зацапани дрехи,

3 и погледнете с почит към онзи, който е с хубавите дрехи, и кажете: Ти седни тук на добро място; а на сиромаха кажете: Ти стой там, или: Седни до подножието ми,

4 не правите ли различия помежду им и не ставате ли пристрастни съдии?

5 b  Слушайте, възлюбени мои братя: Не избра ли Бог онези, които са сиромаси в светските неща, но богати с вяра и наследници на царството, което е обещал на тези, които Го обичат?

6 c  А вие презряхте сиромаха. Нали богатите ви угнетяват и те ви влачат по съдилища?

7 Нали те хулят почтеното име, с което се наричате?

8 d  Обаче ако изпълнявате царския закон, според Писанието: „Да обичаш ближния си като себе си“, добре правите.

9 e  Но ако гледате на лице, грях правите и от закона се осъждате като престъпници.

10 f  Защото който опази целия закон, а съгреши в едно нещо, бива виновен във всичко.

11 g  Понеже Онзи, Който е казал: „Не прелюбодействай“, казал е и: „Не убивай“, така че ако не прелюбодействаш, а пък убиваш, станал си престъпник пред закона.

12 h  Така говорете и така постъпвайте, като човеци, които ще бъдат съдени по закона на свободата.

13 i  Защото съдът е немилостив към този, който не е показал милост. Милостта тържествува над съда.

Вяра и дела

14 j  Каква полза, братя мои, ако някой казва, че има вяра, а няма дела? Може ли такава вяра да го спаси?

15 k  Ако някой брат или някоя сестра са голи и останали без ежедневна храна

16 l  и някой от вас им каже: Идете си с мир, дано бъдете стоплени и нахранени, а не им дадете потребното за тялото, каква полза?

17 Така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва.

18 m  Но ще каже някой: Ти имаш вяра, а пък аз имам дела; ако можеш, покажи ми вярата си без дела и аз ще ти покажа вярата си от моите дела.

19 n  Ти вярваш, че има само един Бог, добре правиш; и бесовете вярват и треперят.

20 Обаче искаш ли да познаеш, о, суетни човече, че вяра без дела е безплодна?

21 o  Авраам, нашият отец, не се ли оправда чрез дела, като принесе сина си Исаак на жертвеника?

22 p  Ти виждаш, че вярата действаше заедно с делата му и че чрез делата се усъвършенства вярата;

23 q  и се изпълни Писанието, което казва: „Авраам повярва в Бога; и това му се вмени за правда“; и се нарече Божий приятел.

24 Виждате, че чрез дела се оправдава човек, а не само чрез вяра.

25 r  Така също и блудницата Раав не се ли оправда чрез дела, когато прие пратениците и ги изпрати бързо през друг път?

26 Защото, както тялото без дух е мъртво, така и вярата без дела е мъртва.
Copyright information for BulProtRev