Jeremiah 19:11-13

11 a и да им кажеш: Така казва Господ на Силите: Ей така ще строша този народ и този град, както някой строшава грънчарски съд, който не може вече да стане цял; и ще ги погребват в Тофет, понеже няма да остане място за погребване другаде.

12 Така ще постъпя с това място и с жителите му, казва Господ , и ще направя този град като Тофет;

13 b и къщите на Йерусалим и къщите на Юдейските царе, които са нечисти, ще бъдат както мястото Тофет, дори всичките къщи, върху чиито покриви кадиха на цялото небесно воинство и направиха възлияния на други богове.
Copyright information for BulProtRev