Jeremiah 5:26-28

26 a Защото между народа Ми се намират нечестивци,
които, като наблюдават, както причакващ ловец,
полагат примки, ловят хора.
27 Както клетката е пълна с птици,
така къщите им са пълни с плод на измама,
чрез която те се възвеличиха и обогатиха.
28 b Затлъстяха, лъщят,
дори преляха със своите нечестиви дела;
не защитават делото – делото на сирачето, за да благоденстват,
и правото на бедните не отсъждат.
Copyright information for BulProtRev