Job 27

Последен отговор на Йов към приятелите му. Убеденост на Йов, че съвестта му е чиста и че той познава Божията мощ

1 И Йов продължи беседата си, като казваше: 2 a В живота на Бога, Който е отнел правото ми,
и на Всемогъщия, Който е огорчил душата ми,
3 се заклевам, че през всичкото време,
докато диханието ми е в мен
и Духът Божий – в ноздрите ми,
4 устните ми няма да изговорят неправда,
нито езикът ми ще продума измама.
5 b Да не даде Бог да ви оправдая!
Докато издъхна, няма да отхвърля непорочността си от мене.
6 c Правдата си ще държа и няма да я оставя;
докато съм жив, сърцето ми няма да ме изобличи.
7 Неприятелят ми нека бъде като нечестивия
и който въстава против мене – като беззаконния.
8 d Защото каква е надеждата на нечестивия,
че ще спечели, когато Бог изтръгне душата му?
9 e Ще послуша ли Бог вика му,
когато го сполети беда?
10 f Ще се наслаждава ли във Всемогъщия?
Ще призовава ли Бога по всяко време?
11 Ще ви науча на това, което е в Божията ръка;
каквото има във Всемогъщия, не искам да скрия.
12 Ето, вие всички сте видели това;
и така, защо ставате съвсем безполезни?
13 g Делът на нечестивия от Бога
и наследството, което потисниците
ще получат от Всемогъщия, е това:
14 h ако се умножават децата му, умножават се за меч;
и внуците му няма да се наситят с хляб.
15 i Останалите от него смърт ще ги погребе
и вдовиците му няма да плачат.
16 Ако и да натрупа много сребро като пръст
и приготви дрехи изобилно като кал,
17 j може да приготви, но праведните ще ги облекат
и невинните ще си разделят среброто.
18 k Построява къщата си, както молецът
и както пъдарят, който прави колиба.
19 Богат ляга, но няма да повтори;
веднъж отваря очите си – и го няма;
20 l трепет го хваща като потоп;
буря го граби нощем;
21 източният вятър го вдига и той отива;
той го изтръгва от мястото му.
22 Защото Бог ще хвърли върху него
беди и няма да го пожали;
той ще се старае да избяга от ръката Му.
23 Ще изпляскат с ръце против него
и ще му подсвирват така, че ще бяга от мястото си.
Copyright information for BulProtRev