Job 42

Йов се смирява пред Бога

1 Тогава Йов отговори на  Господа : 2 a  Зная, че всичко можеш
и че никое Твое намерение не може да бъде възпрепятствано.
3 b  Наистина, кой е този, който помрачава Твоя съвет неразумно?
Ето защо аз говорих за онова, което не съм разбирал,
за неща, пречудни за мене, които не съм познавал.
4 c  Слушай, моля Ти се, и аз ще говоря;
ще Те попитам и Ти ми отговаряй.
5 Слушал бях за Тебе със слушането на ухото,
но сега окото ми Те вижда;
6 d  затова се отричам от думите си
и се кая в пръст и пепел.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

( 42:7-17 )

 Господ порицава тримата приятели на Йов, който се моли за тях

7 А след като  Господ изговори тези думи на Йов,  Господ каза на теманеца Елифаз: Гневът Ми пламна против теб и против двамата ти приятели, защото не сте говорили за Мене това, което е право, както слугата Ми Йов.

8 e  Затова сега вземете седем телета и седем овни и идете при слугата Ми Йов, и принесете всеизгаряне за себе си; а слугата Ми Йов ще се помоли за вас (защото него ще приема), за да не постъпя с вас според безумието ви, защото не сте говорили за Мене това, което е право, както слугата Ми Йов.

9И така, теманецът Елифаз, савхиецът Валдад и наамецът Софар отидоха и направиха, както им заповяда  Господ ; и  Господ прие Йов.

 Господ отново дарява на Йов благополучие

10 f  И  Господ преобърна плена на Йов, когато той се помоли за приятелите си; и  Господ даде на Йов двойно повече, отколкото имаше преди.

11 g  Тогава при него дойдоха всичките му братя, всичките му сестри и всички, които бяха го познавали отпреди, и ядоха хляб с него в къщата му; и като плакаха за него, го утешиха за цялото зло, което  Господ му беше нанесъл; и всеки даде по един сребърник и всеки – по една златна обица.

12 h  Така  Господ благослови последните дни на Йов повече от първите му; така че той придоби четиринадесет хиляди овце, шест хиляди камили, хиляда чифта волове и хиляда ослици.

13 i  Още му се родиха седем синове и три дъщери;

14и първата си дъщеря нарече Емима, втората – Касия, а третата – Керен-апух.

15И по цялата страна не се намираха жени, така красиви като дъщерите на Йов; и баща им даде на тях наследство, както на
42:15 От евр. между.
братята им.

16След това Йов живя сто и четиридесет години и видя синовете си и внуците си до четири поколения.

17И така, Йов умря стар и сит на дни.
Copyright information for BulProtRev