Joel 2

Великият ден Господен

1 a Затръбете в Сион
и надайте тревога на святия Ми хълм;
нека се разтреперят всички жители на страната;
защото иде денят Господен , защото е близо.
2 b Ден тъмен и мъглив,
ден облачен и мрачен,
като зората, която се разпростира върху планините;
народ многоброен и силен,
подобен на който не е имало отвека,
нито след него ще има до годините на много поколения.
3 c Огън изгаря пред тях
и пламък опустошава след тях;
земята пред тях е като Едемската градина,
а зад тях е гола пустиня.
Да! Нищо не се е отървало от тях.
4 d Видът им е като вид на коне;
и тичат като конници.
5 e Като тропот от колесници се разнася,
като скачат по върховете на хълмовете,
като пръщене на огнен пламък, който поглъща тръстика,
като шум на силен народ, опълчен на бой.
6 f Пред тях племената се измъчват,
всички лица побледняват.
7 Те тичат като юнаци,
като военни мъже се качват на стената
и маршируват всеки в пътя си,
без да развалят редовете си.
8 Не се тласкат един друг;
маршируват всеки в своя път;
и даже като падат около оръжията,
не спират вървежа си.
9 g Спускат се върху града,
тичат по стената,
качват се по къщите,
влизат през прозорците като крадци.
10 h Земята се тресе пред тях,
небето трепери,
слънцето и луната потъмняват
и звездите оттеглят светенето си.
11 i И Господ издава гласа Си пред тази Си войска;
защото станът Му е много голям;
защото е силен Онзи, Който изпълнява словото Си;
защото денят Господен е велик и твърде страшен
и кой може да го изтърпи?

Призив за покаяние

12 j Но, казва Господ , даже и сега, обърнете се към Мене
с цялото си сърце,
с пост, плач и ридание;
13 k и разкъсайте сърцето си, а не дрехите си,
и се обърнете към Господа , вашия Бог;
защото е милостив и щедър,
дълготърпелив и многомилостив
и се разкайва за злото.
14 l Кой знае дали Той няма да се върне и да се разкае,
да остави благословение след Себе Си,
колкото за хлебен принос и възлияние на Господа , вашия Бог?
15 m Затръбете в Сион,
осветете пост, свикайте тържествено събрание;
16 n съберете народа, осветете събранието,
свикайте старейшините,
съберете младенците и кърмачетата;
нека излезе младоженецът от спалнята си
и невястата от стаята си;
17 o нека плачат свещениците,
служителите Господни ,
между преддверието на храма и олтар
и нека кажат: Пощади, Господи , народа Си
и не предавай наследството Си на позор, за да ги владеят народите.
Защо да кажат между племената:
Къде е техният Бог?
18 p Тогава Господ поревнува за земята Си
и се смили над народа Си.
19 q И Господ отговори на народа Си:
Ето, Аз ще ви пратя житото,
виното и маслото и ще се наситите от тях,
и няма вече да ви направя за позор между народите;
20 r а ще отдалеча от вас северната язва
и ще я оттласна в безводна и пуста земя,
с предната ѝ страна към източното море;
а задната ѝ страна – към западното море;
и воня ще излезе от нея,
и смрад ще се издигне от нея,
защото е извършила надути работи.
21 Не бой се, земьо; радвай се и се весели;
защото Господ извърши велики дела.
22 s Не се плашете, полски животни;
защото пасищата на целината поникват,
защото дървото ражда плода си,
смокинята и лозата дават силата си.
23 t И така, радвайте се и вие, сионови деца,
и се веселете в Господа , вашия Бог;
защото ви дава есенен дъжд със справедлива мярка
и ви излива дъжд – есенен и пролетен –
в първия месец.
24 Харманите ще се напълнят с жито
и линовете ще преливат от вино и масло.
25 u И ще ви върна годините, които изпояде скакалецът,
червеят, бръмбарът и гъсеницата –
Моята голяма войска, която пратих между вас.
26 v И ще ядете изобилно и ще се наситите,
и ще хвалите името на Господа , вашия Бог,
Който е постъпвал чудесно с вас;
и народът Ми няма никога да се посрами.
27 w И ще познаете, че Аз съм сред Израил
и че съм Господ , вашият Бог, и че няма друг;
и народът Ми няма никога да се посрами.

Обещание за изливане на Духа

28 x И след това
ще излея Духа Си на всяка твар;
и синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват,
старците ви ще виждат сънища,
юношите ви ще виждат видения;
29 y също и на слугите и на слугините
ще изливам Духа Си в онези дни.
30 z И ще покажа чудеса на небето и на земята,
кръв, огън и стълбове от дим.
31 aa Слънцето ще се превърне в тъмнина
и луната – в кръв,
преди да дойде великият и страшен ден Господен .
32 ab И всеки, който призове името Господне , ще се избави;
защото в хълма Сион и в Йерусалим ще има избавени,
както каза Господ ,
и между оцелелите – онези, които Господ ще повика.
Copyright information for BulProtRev