Joel 2:16

16 a съберете народа, осветете събранието,
свикайте старейшините,
съберете младенците и кърмачетата;
нека излезе младоженецът от спалнята си
и невястата от стаята си;
Copyright information for BulProtRev