John 17

Първосвещеническата молитва на Исус Христос

1 a  Като изрече това, Исус вдигна очите Си към небето и каза: Отче, настана часът; прославѝ Сина Си, за да Те прослави и Синът Ти,

2 b  както си Му дал власт над всяко създание да даде вечен живот на всички, които си Му дал.

3 c  А това е вечен живот, да познаят Теб, единствения истинен Бог, и Исус Христос, Когото си изпратил.

4 d  Аз те прославих на земята, като извърших делото, което Ти Ми даде да върша.

5 e  И сега, прославѝ Ме, Отче, у Себе Си със славата, която имах у Тебе преди създанието на света.

6 f  Изявих името Ти на човеците, които Ми даде от света. Те бяха Твои и Ти ги даде на Мен, и те опазиха Твоето слово.

7 Сега знаят, че всичко, което си Ми дал, е от Тебе;

8 g  защото думите, които Ми даде Ти, Аз ги предадох на тях и те ги приеха; и наистина знаят, че излязох от Теб, и вярват, че Ти си Ме пратил.

9 h  Аз за тях се моля; не се моля за света, а за тези, които си Ми дал, защото са Твои.

10 i  И всичко Мое е Твое, и Твоето – Мое, и Аз се прославям в тях.

11 j  Не съм вече на света, а тези са на света; и Аз идвам при Теб, Отче святи; опази в името Си тези, които си Ми дал, за да бъдат едно, както сме и Ние едно .

12 k  Докато бях с тях, Аз пазех в Твоето име тези, които Ми даде, опазих ги и нито един от тях не погина, освен сина на погибелта, за да се изпълни Писанието.

13 А сега идвам при Тебе; но докато съм още на света, казвам това, за да имат Моята радост пълна в себе си.

14 l  Аз им предадох Твоето слово; и светът ги намрази, защото те не са от света, както и Аз не съм от него.

15 m  Не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукавия.

16 n  Те не са от света, както и Аз не съм от света.

17 o  Освети ги чрез истината; Твоето слово е истина.

18 p  Както Ти прати Мене в света, така и Аз пратих тях в света;

19 q  и заради тях Аз освещавам Себе Си, за да бъдат и те осветени чрез истината.

20 И не само за тях се моля, но и за онези, които биха повярвали в Мене чрез тяхното учение,

21 r  да бъдат всички едно; както Ти, Отче, си в Мен и Аз в Тебе, така и те да бъдат в Нас едно , за да повярва светът, че Ти си Ме пратил.

22 s  И славата, която Ти Ми даде, Аз я дадох на тях; за да бъдат едно, както и Ние сме едно;

23 t  Аз в тях и Ти в Мене, за да бъдат съвършени в единство; за да познае светът, че Ти си Ме пратил и си възлюбил тях, както си възлюбил Мен.

24 u  Отче, желая където съм Аз, да бъдат с Мен и тези, които си Ми дал, за да гледат Моята слава, която си Ми дал; защото си Ме възлюбил преди създанието на света.

25 v  Отче праведни, светът не Те е познал, но Аз Те познах; и тези познаха, че Ти си Ме пратил.

26 w  И им изявих Твоето име и ще им го изявя, та любовта, с която си Ме възлюбил, да бъде в тях и Аз в тях.
Copyright information for BulProtRev