John 11:45

Заговорът за убийството на Исус Христос

( Мат. 26:1-5 ; Марк 14:1-2 ; Лука 22:1-2 )

45 a Тогава много от юдеите, които бяха дошли при Мария и видяха това, което направи Исус, повярваха в Него.
Copyright information for BulProtRev