John 12:1

Помазването на Исус Христос във Витания

( Мат. 26:6-13 ; Марк 14:3-9 )

1 a А шест дни преди Пасха Исус дойде във Витания, където беше Лазар, когото Той възкреси от мъртвите.
Copyright information for BulProtRev