John 12:1-8

Помазването на Исус Христос във Витания

( Мат. 26:6-13 ; Марк 14:3-9 )

1 a А шест дни преди Пасха Исус дойде във Витания, където беше Лазар, когото Той възкреси от мъртвите.

2 b Там му приготвиха вечеря и Марта прислужваше; а Лазар беше един от тези, които седяха с Него на трапезата.

3 c Тогава Мария, като взе една литра миро от чист и скъпоценен нард, помаза нозете на Исус и с косата си ги избърса, и къщата се изпълни с аромат от мирото.

4 Но един от учениците Му, Юда Искариотски, който щеше да Го предаде, каза:

5 Защо не се продаде това миро за триста динария, за да се раздадат на сиромасите?

6 d А това каза, не защото го беше грижа за сиромасите, а защото беше крадец и като държеше касата
12:6 От гр. торбичката или кутийката.
, вземаше от това, което пускаха в нея.

7 Тогава Исус каза: Оставете я; понеже го е запазила за деня на погребението Ми.

8 f Сиромасите винаги се намират между вас, но Аз не съм всякога между вас .
Copyright information for BulProtRev