John 13:29

29 a защото някои мислеха, понеже Юда държеше касата
13:29 От гр. торбичката или кутийката.
, че Исус му казва: Купи каквото ни трябва за празника, или: Дай нещо на сиромасите.
Copyright information for BulProtRev