John 20:1-10

Възкресението на Исус Христос

( Мат. 28:1-10 ; Марк 16:1-8 ; Лука 24:1-12 )

1 a В първия ден на седмицата Мария Магдалена дойде на гроба сутринта, докато още беше тъмно, и видя, че камъкът е отвален от гроба.

2 b Затова се завтече и дойде при Симон Петър и при другия ученик, когото Исус обичаше, и им каза: Отнесли са Господа от гроба и не знаем къде са Го положили.

3 И така, Петър и другият ученик излязоха и отидоха на гроба;

4 и двамата тичаха заедно, но другият ученик изпревари Петър и стигна пръв на гроба.

5 c И като надникна, видя плащениците положени, но не влезе вътре.

6 d След него дойде Симон Петър и влезе в гроба; видя плащениците положени

7 e и кърпата, която беше на главата Му, не сложена при плащениците, а свита на отделно място.

8 Тогава влезе другият ученик, който пръв стигна на гроба; и видя, и повярва.

9 f Защото още не бяха разбрали Писанието, че Той трябваше да възкръсне от мъртвите.

10 И така, учениците се върнаха пак у дома си.
Copyright information for BulProtRev