John 20:11

Христос се явява на Мария Магдалена

( Мат. 28:9-10 ; Марк 16:9-11 )

11 a А Мария стоеше до гроба отвън и плачеше; и така, както плачеше, надникна в гроба
Copyright information for BulProtRev