John 3:3

3 a Исус му отговори: Истина, истина ти казвам: Ако не се роди някой отново
3:3 Или: отгоре.
, не може да види Божието царство.
Copyright information for BulProtRev