Joshua 21

1 a  След това левитските родоначалници дойдоха при свещеника Елеазар, при Исус, Навиновия син, и при родоначалниците на племената на израилтяните

2 b  и говориха с тях в Сило, в Ханаанската земя:  Господ заповяда чрез Моисей да ни се дадат градове за живеене заедно с пасбищата за добитъка ни.

3 И ето градовете заедно с пасбищата им, които израилтяните дадоха на левитите от наследството си според  Господнята заповед:

4 c  Беше хвърлен жребий за семействата на Каатовите синове; и потомците на свещеника Аарон, които бяха от левитите, получиха чрез жребий тринадесет града от Юдовото племе, от Симеоновото племе и от Вениаминовото племе.

5 d  А останалите Каатови потомци получиха чрез жребий десет града от семействата на Ефремовото племе, от Дановото племе и от половината на Манасиевото племе.

6 e  И Гирсоновите потомци получиха чрез жребий тринадесет града от семействата на Исахаровото племе, от Асировото племе, от Нефталимовото племе и от половината на Манасиевото племе във Васан.

7 f  Мерариевите потомци според семействата си получиха дванадесет града от Рувимовото племе, от Гадовото племе и от Завулоновото племе.

8 g  И така, тези градове заедно с пасбищата им израилтяните дадоха чрез жребий на левитите, както  Господ беше заповядал чрез Моисей.

9 От племето на Юдовите синове и от племето на Симеоновите синове дадоха тези градове, които са изброени по-долу

10 h  и които бяха получени от Аароновите потомци, които бяха от семействата на Каатовите синове, които са от Левиевите синове; защото първият жребий беше хвърлен за тях:

11 i  дадоха им града на Арва, Енаковия баща (който е град Хеврон) с пасбищата му около него, в Юдовата хълмиста земя

12 j  (а нивите на града заедно със селата му дадоха на Халев, Ефониевия син, за негова собственост);

13 k  и така, Хеврон с пасбищата му, града за убежище на убиец, дадоха на потомците на свещеника Аарон, също и Ливна с пасбищата му,

14 l  Ятир с пасбищата му, Естемой с пасбищата му,

15 m  Олом с пасбищата му, Девир с пасбищата му,

16 n  Аин с пасбищата му, Юта с пасбищата му и Ветсемес с пасбищата му; девет града от тези две племена;

17 o  а от Вениаминовото племе: Гаваон с пасбищата му, Гава с пасбищата му,

18 p  Анатон с пасбищата му и Алмот с пасбищата му – всичко четири града.

19 Всички градове на Аароновите потомци, свещениците, бяха тринадесет града с пасбищата им.

20 q  И семействата на Каатовите потомци, левитите, които оставаха от Каатовите потомци, получиха градовете за свое притежание от Ефремовото племе според жребий.

21 r  Дадоха им град Сихем с пасбищата му в хълмистата земя на Ефрем за убежищен град, също и Гезер с пасбищата му,

22 Кивзаим с пасбищата му и Веторон с пасбищата му – всичко четири града.

23 От Дановото племе: Елтеко с пасбищата му, Геветон с пасбищата му,

24 Еалон с пасбищата му и Гетримон с пасбищата му – всичко четири града.

25 От половината на Манасиевото племе: Таанах с пасбищата му и Гетримон с пасбищата му – всичко два града.

26 Всичките градове за семействата на останалите Каатови потомци бяха десет с пасбищата им.

27 s  На Гирсоновите потомци, от семействата на левитите, дадоха от другата половина на Манасиевото племе: убежищния град Голан във Васан с пасбищата му и Веестера с пасбищата му – всичко два града.

28 От Исахаровото племе: Кисион с пасбищата му, Даврат с пасбищата му,

29 Ярмут с пасбищата му и Енганим с пасбищата му – всичко четири града.

30 От Асировото племе: Мисаал с пасбищата му, Авдон с пасбищата му,

31 Хелкат с пасбищата му и Роов с пасбищата му – всичко четири града.

32 t  А от Нефталимовото племе: убежищния град Кедес в Галилея с пасбищата му, Амот-дор с пасбищата му и Картан с пасбищата му – всичко три града.

33 Всичките градове на Гирсоновите синове според семействата им бяха тринадесет града с пасбищата им.

34 u  И на семействата на Мерариевите потомци, останалите от левитите, дадоха: от Завулоновото племе Йокнеам с пасбищата му, Карта с пасбищата му,

35 Димна с пасбищата му и Наалон с пасбищата му – всичко четири града.

36 v  От Рувимовото племе: Восор с пасбищата му, Яса с пасбищата му,

37 Кедимот с пасбищата му и Мефаят с пасбищата му – всичко четири града.

38 w  От Гадовото племе: убежищния град Рамот в Галаад с пасбищата му, Маханаим с пасбищата му,

39 Есевон с пасбищата му и Язир с пасбищата му – всичко четири града.

40 Всичките градове, които дадоха чрез жребий на Мерариевите потомци според семействата им на останалите от семействата на левитите, бяха дванадесет града.

41 x  Всичките градове на левитите сред притежанието на израилтяните бяха четиридесет и осем града с пасбищата им.

42 Тези градове бяха всеки с околните си пасбища. Така бяха всички тези градове.

43 y  Така  Господ даде на Израил цялата земя, за която беше дал клетва на бащите им, че ще им я даде; те я завладяха и се заселиха в нея.

44 z  И  Господ им даде покой от всички страни, както беше дал клетва на бащите им; и от всичките им неприятели никой не можа да устои против тях.  Господ предаде всичките им врагове в ръката им.

45 aa  Не остана неизпълнено нито едно от добрите неща, които  Господ беше говорил на Израилевия дом; а всички те се сбъднаха.
Copyright information for BulProtRev