Joshua 4

1 a  А когато целият народ беше преминал Йордан,  Господ каза на Исус:

2 b  Изберете дванадесет човека от народа, по един човек от всяко племе,

3 c  и им заповядайте: Вземете дванадесет камъка оттук, отсред Йордан, от мястото, където краката на свещениците стояха твърдо. Занесете ги със себе си и ги сложете на мястото, където ще пренощувате тази нощ.

4 Тогава Исус повика дванадесетте човека, по един от всяко племе, които беше избрал от израилтяните.

5 И Исус им каза: Минете пред ковчега на  Господа , вашия Бог, сред Йордан и вдигнете всеки по един камък на рамената си според броя на племената на израилтяните,

6 d  за да бъде това знак между вас. Утре, когато синовете ви попитат: Какво означават тези камъни?,

7 e  тогава ще им отговорите: Те напомнят, че водата на Йордан се раздели пред ковчега на  Господния завет. Когато ковчегът преминаваше Йордан, водата на Йордан се раздели. Тези камъни ще бъдат за спомен до века на израилтяните.

8 Тогава израилтяните направиха така, както заповяда Исус; взеха дванадесет камъка от Йордан, както  Господ беше казал на Исус, според броя на племената на израилтяните; и ги донесоха със себе си на мястото, където пренощуваха, и ги положиха там.

9 Исус също постави дванадесет камъка сред Йордан, на мястото, където стояха краката на свещениците, които носеха ковчега на завета; и тези камъни са там до днес.

10 А свещениците, които носеха ковчега, стояха сред Йордан, докато беше изпълнено всичко, което  Господ заповяда на Исус да говори на народа – така, както Моисей беше заповядал на Исус. И народът побърза да премине реката.

11 А когато целият народ беше преминал, минаха и  Господният ковчег и свещениците и те застанаха пред народа.

12 f  И Рувимовите синове, Гадовите синове и половината от Манасиевото племе преминаха въоръжени пред израилтяните, както Моисей им беше казал;

13 около четиридесет хиляди въоръжени воини, готови за бой, преминаха пред  Господа към йерихонските полета.

14 g  В онзи ден  Господ прослави Исус пред очите на целия Израил; и те се бояха от него, както се бояха от Моисей, през всичките дни на живота му.

15 Тогава  Господ говорѝ на Исус:

16 h  Заповядай на свещениците, които носят ковчега на свидетелството, да излязат от Йордан.

17 И така, Исус заповяда на свещениците: Излезте от Йордан.

18 i  А щом свещениците, които носеха ковчега на  Господния завет, излязоха от Йордан и краката им стъпиха на сухо, водата на Йордан се върна на мястото си и преля всичките му брегове, както преди това.

19 j  На десетия ден от първия месец народът излезе от Йордан и разположиха стан в Галгал на изток от Йерихон.

20 k  А Исус постави в Галгал онези дванадесет камъка, които взеха от Йордан.

21 l  Тогава Исус говорѝ на израилтяните: Утре, когато синовете ви попитат: Какво означават тези камъни?,

22 m  тогава да разкажете на синовете си: Израил премина Йордан по сухо.

23 n  Защото  Господ , вашият Бог, пресуши Йорданската вода пред вас, докато преминахте, както  Господ , вашият Бог, стори с Червеното море, което пресуши пред нас, докато преминахме,

24 o  за да знаят всичките народи на земята, че  Господнята ръка е мощна, и да се боят винаги от  Господа , вашия Бог.
Copyright information for BulProtRev