Joshua 19:50

50 a Както Господ беше заповядал, дадоха му града, който поиска, т. е. Тамнат-сарах в хълмистата част на Ефрем; и Исус, Навиновият син, построи града и живееше в него.
Copyright information for BulProtRev