Joshua 24:29

Смърт и погребение на Исус Навин

29 a След това Господният слуга Исус, Навиновият син, умря на възраст сто и десет години.
Copyright information for BulProtRev