Judges 13

Тринадесети съдия – Самсон

1 a  И израилтяните пак вършеха зло пред  Господа ; и  Господ ги предаде в ръката на филистимците за четиридесет години.

2 b  Имаше един човек от Сарая, от Дановото племе, на име Маное, чиято жена беше бездетна и не раждаше.

3 c  Ангел  Господен се яви на жената и ѝ каза: Сега си бездетна и не раждаш, но ще заченеш и ще родиш син.

4 d  Затова, пази се сега, не пий вино или сикера и не яж нищо нечисто.

5 e  Защото ще заченеш и ще родиш син; и бръснач няма да се докосва до главата му, защото още от раждането си детето ще бъде назорей на Бога. Той ще почне да избавя Израил от филистимците.

6 f  Тогава жената отиде и каза на мъжа си: Един Божий човек дойде при мене. Той изглеждаше като Божия Ангел, страшен и величествен. Аз не го попитах от къде е, нито пък той ми каза името си.

7 Но ми каза: Ще заченеш и ще родиш син; затова не пий вино, нито сикера и не яж нищо нечисто, защото от раждането си до деня на смъртта си детето ще бъде назорей на Бога.

8 Тогава Маное се помоли на  Господа : Моля Ти се, Господи, нека дойде пак при нас Божият човек, когото си пратил, и нека ни научи какво да правим с детето, което ще се роди.

9 И Бог послуша Маноевия глас; и ангелът Божий пак дойде при жената, когато беше на нивата. А мъжът ѝ Маное не беше с нея.

10 Жената се завтече и побърза да каже на мъжа си: Яви се онзи човек, който дойде при мене завчера.

11 Тогава Маное последва жена си и като стигна при човека, му каза: Ти ли си онзи човек, който си говорил на тази жена? А той отговори: Аз съм.

12 Маное каза: Когато вече се сбъдне това, което казваш, как трябва да се грижим за детето и какво да прави то?

13 И ангелът  Господен отговори на Маное: Жената да се пази от всичко, за което ѝ казах:

14 g  да не яде от нищо, което ражда лозата, нито да пие вино или сикера и да не яде нищо нечисто. Всичко, което ѝ заповядах, нека спазва.

15 h  Тогава Маное каза на ангела  Господен : Моля, остани за малко при нас, нека ти сготвим яре.

16 Но ангелът  Господен отговори: Дори и да остана, няма да ям от хляба ти. А ако искаш да направиш всеизгаряне, принеси го на  Господа . Маное не разбра, че това беше ангел  Господен .

17 Тогава Маное каза на ангела  Господен : Как ти е името, за да те почетем, когато се сбъдне това, което ти казваш?

18 i  А ангелът  Господен отговори: Защо питаш за името ми, то е тайно.

19 j  Тогава Маное взе ярето и хлебната жертва и ги принесе на  Господа на камъка. И докато Маное и жена му гледаха, ангелът извърши нещо изумително;

20 k  когато пламъкът от жертвеника се издигаше към небето, то и ангелът  Господен се издигна в пламъка на жертвеника. А Маное и жена му, като гледаха, паднаха по лице на земята.

21 l  И ангелът  Господен стана невидим за Маное и жена му. Тогава Маное позна, че това беше ангел  Господен .

22 m  Той каза на жена си: Със сигурност ще умрем, защото видяхме Бога.

23 А жена му отговори: Ако  Господ искаше да ни умъртви, нямаше да приеме всеизгаряне и хлебна жертва от нас, нито щеше да ни изяви всичко това, нито би ни съобщил такива неща точно сега.

24 n  И жената роди син и го нарече Самсон. Детето порасна и  Господ го благослови.

25 И  Господният Дух започна да го подготвя в Маханедан, между Сарая и Естаол.
Copyright information for BulProtRev