Judges 3:7-12

Първи съдия – Готониил

7 a И израилтяните извършиха зло пред Господа , като забравяха Господа , своя Бог, и служеха на ваалимите и на ашерите
3:7 Или: астарти.
.

8 c Затова гневът на Господа пламна против Израил и Той ги предаде на месопотамския цар Хусанрисатаим; и израилтяните бяха под властта на Хусанрисатаим осем години.

9 d А когато израилтяните извикаха към Господа , Той въздигна избавител на израилтяните, който ги спаси – Готониил, син на Кенез, по-младия брат на Халев.

10 e Дух Господен дойде върху него и той беше съдия над Израил. Излезе и на бой и Господ предаде в ръката му месопотамския цар Хусанрисатаим; и ръката му надделя против Хусанрисатаим.

11Тогава земята беше спокойна четиридесет години. И Готониил, Кенезовият син, умря.

Втори съдия – Аод

12 f Пак израилтяните извършиха зло пред Господа ; и Той укрепи моавския цар Еглон против Израил – вследствие на злото, което израилтяните извършиха пред Господа .

Copyright information for BulProtRev