Leviticus 20:2

2 a Да кажеш на израилтяните: Който от израилтяните или от заселените в Израил чужденци даде от децата
20:2 От евр. семето.
си на Молох, непременно да бъде предаден на смърт; народът на земята да го убие с камъни.
Copyright information for BulProtRev