Leviticus 3

1 a  Ако приносът му е мирна жертва
3:1 Т.е. жертва, която изразява молба за благоденствие, здраве, усъвършенстване на личността.
и го принесе от едрия добитък, то, било че принесѐ пред  Господа мъжко или женско животно, трябва да бъде без недостатък.

2 c  Нека положи ръката си върху главата на жертвоприношението си и нека го заколи при входа на шатъра за срещане; а свещениците, Аароновите синове, да поръсят жертвеника наоколо с кръвта.

3 d  И от мирната жертва нека принесе в жертва чрез огън на  Господа тлъстината, която покрива вътрешностите, и цялата тлъстина, която е върху вътрешностите,

4 двата бъбрека с тлъстината, която е около тях към кръста, и булото на черния дроб (което ще извади до бъбреците);

5 e  и Аароновите синове да изгорят всичко това на жертвеника, над всеизгарянето, което е върху дървата на огъня; това е жертва чрез огън, благоуханна на  Господа .

6 f  Ако приносът му за мирна жертва на  Господа е от стадото, било че принесе мъжко или женско животно, трябва да е без недостатък.

7 Ако принесе агне, нека го принесе пред  Господа .

8 Като положи ръката си върху главата на приноса си, нека го заколи пред шатъра за срещане; а Аароновите синове да поръсят жертвеника наоколо с кръвта му.

9 И от мирния принос нека принесе в жертва чрез огън на  Господа тлъстината му, цялата опашка (която да извади чак от гръбнака), тлъстината, която покрива вътрешностите, и цялата тлъстина, която е върху вътрешностите,

10 двата бъбрека с тлъстината, която е около тях към кръста, и булото на черния дроб (което да извади до бъбреците);

11 g  и свещеникът да ги изгори на жертвеника; това е храна, пожертвана чрез огън на  Господа .

12 h  А ако приносът му е коза, то да я принесе пред  Господа .

13 Като положи ръката си върху главата ѝ, нека я заколи пред шатъра за срещане; а Аароновите синове да поръсят жертвеника наоколо с кръвта ѝ.

14 И от нея нека принесе за жертва чрез огън на  Господа тлъстината, която покрива вътрешностите, и цялата тлъстина, която е върху вътрешностите,

15 двата бъбрека с тлъстината, която е около тях към кръста, и булото на черния дроб (което да извади до бъбреците);

16 i  и свещеникът да ги изгори на жертвеника. Това е храна, пожертвана чрез огън за благоухание; цялата тлъстина принадлежи на  Господа .

17 j  Вечен закон ще бъде във всичките ви поколения, във всичките ви жилища да не ядете нито тлъстина, нито кръв.
Copyright information for BulProtRev